Year 2 Sikhism KS1

Sikhism KS1

Sikhism KS1 planning

Lesson 1 - Introduction to Sikhism

Introduction to Sikhism KS1

Lesson 2 - Guru Nanak

Guru Nanak KS1

Lesson 3 & 4 - The Other Sikh Gurus

Sikh Gurus KS1

Lesson 5 - The Guru Granth Sahib

Guru Granth Sahib KS1

Lesson 6 - Gurdwaras

Gurdwaras KS1

Lesson 7 - The Sikh Khalsa

Sikh Khalsa KS1

Lesson 8 - The Five Ks of Sikhism

Five Ks of Sikhism KS1

Lesson 9 - Amrit

Amrit KS1

Lesson 10 - Vaisakhi

Vaisakhi KS1

Lesson 11 - The Golden Temple

Golden Temple KS1

Other Teaching Resources on Sikhism

Sikhism KS1 Books